A moodboard and a story of happiness

Jeg vågnede til en vidunderlig mail igår. En mail der fik lykken til at vise sit ansigt og mit hjerte til at hamre. Det var en absolut positiv feedback, på et stykke arbejde jeg har lagt stor energi og omhu i. Et stykke arbejde jeg udarbejdede starten på og afstedsendte med sommerfugle i maven og fornemmelsen af at det var starten på noget godt. Noget der vil fylde i min fremtid. Noget der giver absolut god mening for mig, at beskæftige mig med og lægge kræfter i.

Det jeg taler om er et samarbejde, som jeg har indgået med en dygtig familievejleder der deler min passion for mindfulness og yoga. Hun har set min passion herfor og ønsker at lade mig udarbejde og indtale yogafortællinger og visualiseringer til brug i hendes praksis som familievejleder. Min stemme og mine fortællinger vil berøre og påvirke mange børn og det ligger mig derfor på sinde at udarbejde disse med største omhu og varme.

English recap: I woke up discover that i had received a wonderful mail yesterday . A mail that got happiness to show its face and my heart racing. It was a very positive feedback on a piece of work I’ve put a lot of energy and heart into. A job I finished and delivered with butterflies in my stomach and the feeling that it was the start of something good. Something that will grow bigger in the future. Something that makes absolutely perfect sense for me to deal with. 

I’m speaking of a collaboration that I have concluded with a skilled family counselor who shares my passion for mindfulness and yoga. She saw my passion for this and want to let me prepare and record yoga stories and visualizations for use in her practice as a family counselor. My voice and my stories will touch and affect many children and therefor I’m keen to develop these with the utmost care and warmth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s